Papunya Tjupi - Yalka Tjukurrpa (Bush Onion) - Mary Roberts Nakamarra
ArtistPapunya Tjupi (view profile)
TitleYalka Tjukurrpa (Bush Onion) - Mary Roberts Nakamarra
EnquiryContact us about this artwork