Papunya Tjupi - Kalinykalinypa Tjukurrpa (Honey Grevillia) - Beyula Puntungka Napanangka
ArtistPapunya Tjupi (view profile)
TitleKalinykalinypa Tjukurrpa (Honey Grevillia) - Beyula Puntungka Napanangka
Size1830mm x 1070mm
Year2010
Price$3,150.00
EnquiryContact us about this artwork