Papunya Tjupi -  Maureen Poulson Napangardi | Kapi Tjukurrpa - Kalipinypa (488-13)
ArtistPapunya Tjupi (view profile)
Title Maureen Poulson Napangardi | Kapi Tjukurrpa - Kalipinypa (488-13)
Price$950.00
EnquiryContact us about this artwork