Papunya Tjupi - Beyula Puntungka Napanangka | Kalinykalinypa Tjukurrpa (527-13)
ArtistPapunya Tjupi (view profile)
TitleBeyula Puntungka Napanangka | Kalinykalinypa Tjukurrpa (527-13)
Mediumacrylic on canvas
Size910 x 760mm
Year2013
Price$1,350.00
EnquiryContact us about this artwork